صنام فردیس

صنام فردیس

جهت تماس و هماهنگی با نمایندگی خدمات پس از فروش صنام سرویس در فردیس کرج میتوانید

به آدرس: فردیس جاده ملارد گلستان ۶۴ پ ۵۰ تعمیرات لوازم خانگی مراجعه کنید

یا با شماره تماس های :

۰۲۶۳۶۶۷۷۲۸۰

۰۹۳۶۱۷۰۹۷۳۵

تماس بگیرید.