چطوری از گازگرفتگی ماشین ریش تراش جلوگیری کنیم؟

یکی از رایج ترین مشکلات در زمان اصلاح صورت و مو، گیر کردن و به اصطلاح گاز گرفتن ماشین ریش تراش است.

اگر ماشین ریش تراش گیر کرد چکار کنیم؟

شما میتونین با روغن کاری به موقع ماشین ریش تراش، قبل از اصلاح از درد ناشی از اون فرار کنید.

ماشین ریش تراش

یکی از مهم ترین وسایلی که آقایان به طور معمول هر روز با آن سر و کار دارن ماشین ریش تراش است

انواع ریش تراش

همان طور که اشاره شد بدون توجه به نوع انرژی محرکه مورد نیاز ریش تراش ها

(برق شهر و برخی از باطری های خشک بهره می برند) ، آنها را براساس نوع

حرکت تیغ به دو گروه تقسیم می کنند